Пошук
Доступні для завантаження статистичні дані OHLCVT (Open, High, Low, Close, Volume, Trades).
Дані OHLCVT – це еквівалент API для «свічок», які відображаються на графіках (як-от наш торговий інтерфейс Термінал Kraken).
OHLCVT – це скорочення зі слів Open, High, Low, Close, Volume і Trades, яке представляє наведену нижче торгову інформацію для кожного періоду часу (наприклад, одна хвилина, п’ять хвилин, щогодини, щодня тощо).
  • Open (Відкриття) – перша ціна угоди
  • High (Максимум) – максимальна ціна угоди
  • Low (Мінімум) – мінімальна ціна угоди
  • Close (Закриття) – кінцева ціна угоди
  • Volume (Обсяг) – загальний обсяг торгів за всіма угодами
  • Trades (Угоди) – кількість окремих угод
Дані OHLCVT для кількох популярних інтервалів можна отримати через нашу кінцеву точку REST API для OHLC, але є деякі обмеження (зокрема, кількість даних, які можна отримати). Ми також надаємо доступні для завантаження файли CSV (розділені комами), які містять дані OHLCVT для кожної з наших валютних пар від початку кожного торгу до теперішнього часу (наразі – кінець другого кварталу 2022 року).
 
(усі інтервали для всіх валютних пар)
(усі інтервали для кожної базової валюти)
 
Кожен файл ZIP містить відповідні файли CSV для інтервалів 1, 5, 15, 60, 720 і 1440 хвилин, які можна переглядати в текстовому редакторі, використовувати в коді, конвертувати в інші формати (наприклад, JSON, XML тощо). або імпортувати в програму для створення графічних діаграм.
 

Інкрементні оновлення

 
Для клієнтів, які в минулому вже завантажували статистичні дані OHLCVT, наприкінці кожного кварталу надаються інкрементні оновлення.
 
(для всіх валютних пар)
(для кожної базової валюти)