For information on changes for our US clients, please visit our Support Center article.

Пошук
Розрахунок або закриття спотової позиції з маржею
Відкриваючи маржинальну спотову позицію (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/203250333)*, ви приймаєте на себе відповідні зобов’язання, включаючи зобов’язання повернути Kraken суму маржинальних коштів протягом певного часу (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/360000848703) через розрахунок за позицією або за допомогою однієї чи кількох операцій закриття.
Як працює розрахунок за позицією Ви можете повністю або частково закрити спотову позицію з маржею безпосереднім переказом (без торгових операцій) на нашу користь із балансу вашого облікового запису коштів того типу, який був використаний біржею Kraken для початкового наданням вам маржі (наприклад, якщо ви отримали кредитні кошти від Kraken у BTC, у вас має бути достатня кількість BTC на рахунку для розрахунку за позицією). Це називається розрахунком за позицією (https://support.kraken.com/hc/articles/218741078). Якщо на вашому балансі недостатньо коштів, ви можете поповнити його. Якщо на вашому рахунку достатньо коштів, але вони не того типу, що був використаний біржею Kraken для надання вам початкової маржі, ви можете розмістити ордер для отримання відповідного типу активів на суму, необхідну для розрахунку за позицією (наприклад, купити 1 BTC в парі BTC/USD). Як працюють операції закриття За допомогою операції закриття ви можете частково або повністю закрити спотову позицію з маржею, виконавши протилежний ордер на той самий об’єм, що й ордер, який відкрив вашу позицію (продаж закриває довгу (лонг), а покупка – коротку (шорт) спотову позицію з маржею). Прибуток від операції закриття спочатку використовується для виконання ваших маржинальних зобов’язань перед Kraken. Потім будь-який прибуток (або збиток), що залишився, додається до (або знімається з) балансу вашого рахунку в сумі, вираженій увалюті котирування (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/227876608) в парі, якою ви торгуєте (наприклад, EUR у парі BTC/EUR).
Якщо у вас є кілька валют застави (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/204585998), під час реалізації вашого збитку (незалежно від того, чи закриваєте ви позицію самостійно або вона закривається через автоматичну ліквідацію (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/203325763#h_01FA5N39RDV8VVD7S9Q3GF2G0D)) він списується в такому порядку:
Валюта котирування пари, якою ви торгуєте, якщо вона є однією з наших валют застави
Базова валюта пари, якою ви торгуєте, якщо вона є однією з наших валют застави
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
AUD
JPY
BTC
ETH
USDT
USDC
ADA
DAI
DOT
SOL
LINK
ATOM
MANA
KTC
MATIC
LUNA
AVAX
XTZ
TRX
Валюта котирування пари, якою ви торгуєте, якщо вона не є валютою застави
Базова валюта пари, якою ви торгуєте, якщо вона не є валютою застави
Якщо збиток перевищує ваш баланс у валюті застави, з вашого рахунку за потреби братимуться кошти в інших активах.
Для прикладу припустимо, що у вас була позиція з кредитним плечем у парі ADA/BTC.
Послідовність реалізації збитку була б такою:
BTC, оскільки це валюта котирування пари, якою ви торгуєте.
Валюти застави в зазначеному вище порядку.
ADA, оскільки це – базова валюта пари, якою ви торгуєте, що також не є валютою застави.
Якщо на вашому рахунку недостатньо коштів у валюті котирування пари, якою ви торгуєте, для покриття решти збитків, кошти на вашому рахунку будуть за потреби конвертовані у валюту котирування пари, якою ви торгуєте, з урахуванням комісії (1,5% за конвертацію між двома грошовими валютами, 2,5% за конвертацію між BTC або ETH та грошовими валютами, а також 5% за всі інші операції конвертації). Це означає, що, можливо, має сенс виконати ордер для отримання відповідного типу й суми активів, які вам потрібні, перш ніж виконувати операцію закриття, щоб вона не призвела до стягнення комісії за конвертацію.
Примітка. Якщо у вас кілька відкритих позицій із маржею, вони закриватимуться в порядку їхнього створення за правилом «перша відкрита – перша закрита» (First In, First Out, FIFO) (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/206141657). Для реалізації будь-якого збитку наведений вище алгоритм виконуватиметься для кожної окремої позиції.
Як виконати операцію закриття Так само, як і для відкриття спотової позиції з маржею, для створення ордера на закриття позиції необхідно використовувати форму розширеного ордера на сторінці «Новий ордер». Як докладніше описано нижче, ви маєте вибрати для ордера рівень кредитного плеча, щоб указати системі, що маєте намір здійснити операцію закриття.

Кредитне плече

Для того щоб ініціювати ордер на закриття позиції, необхідно вибрати рівень кредитного плеча (тобто принаймні 2х). Однак обраний рівень кредитного плеча не обов’язково повинен збігатися з рівнем кредитного плеча (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/227876608), який ви використовували для відкриття позиції. Причина в тому, що окрім інструкції до системи Kraken про те, що ордер, який ви розміщуєте, призначений для закриття позиції, вибране кредитне плече не має значення для операції закриття.

Валютна пара

Ордер на закриття має бути в тій самій валютній парі, що й ордер, за яким була відкрита спотова позиція з маржею.

Сума

Для повного закриття відкритої маржинальної спотової позиції введіть ту ж суму, що і в ордері на відкриття. Якщо ви виконаєте ордер на закриття на більший об’єм, ніж ваша спотова позиція з маржею, ви фактично створите нову спотову позицію з маржею з протилежного боку (це називається перевертанням (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/206141667) позиції).

Функція нульового об’єму

Для закриття всього об’єму всіх відкритих позицій у певній парі ви можете встановити нульову (0) суму ордера на закриття. Це дає змогу закрити всі відкриті маржинальні спотові позиції в певній парі одним ордером, закрити спотові позиції на певному ринку в періоди волатильності, коли їхній розмір швидко змінюється, або закрити невеликі залишкові об’єми відкритих маржинальних спотових позицій.
Наприклад: Лонг Припустимо, ви купуєте 1 BTC у парі BTC/EUR із кредитним плечем 2x (відкриваєте позицію лонг у BTC):
Щоб повністю закрити позицію, вам потрібно продати 1 BTC у парі BTC/EUR за допомогою операції закриття (із будь-яким кредитним плечем – його конкретний рівень не має значення).
Щоб закрити половину позиції, вам потрібно продати 0,5 BTC у парі BTC/EUR за допомогою операції закриття (із будь-яким кредитним плечем – його конкретний рівень не має значення).
Щоб перевернути позицію (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/206141667) на 100%, вам потрібно продати 2 BTC у парі BTC/EUR за допомогою протилежної спотової операції з маржею (із будь-яким кредитним плечем – його розмір застосовуватиметься до нової позиції та визначатиме розмір застави, що утримується). Наприклад: Шорт Припустимо, ви продаєте 1 BTC у парі BTC/EUR з кредитним плечем 2x (відкриваєте позицію шорт у BTC):
Щоб повністю закрити позицію, вам потрібно купити 1 BTC у парі BTC/EUR за допомогою операції закриття (із будь-яким кредитним плечем – його конкретний рівень не має значення).
Щоб закрити половину позиції, вам потрібно купити 0,5 BTC у парі BTC/EUR за допомогою операції закриття (із будь-яким кредитним плечем – його конкретний рівень не має значення).
Щоб перевернути позицію (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/206141667) на 100%, вам потрібно купити 2 BTC у парі BTC/EUR за допомогою протилежної спотової операції з маржею (із будь-яким кредитним плечем – його розмір застосовуватиметься до нової позиції та визначатиме розмір застави, що утримується).
* Доступність послуг маржинальної торгівлі зумовлена певними обмеженнями та критеріями відповідності. (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/4402532394260)