For information on changes for our US clients, please visit our Support Center article.

Ara
Bitcoin para birimi kodu: XBT ve BTC
Bitcoin merkezi olmayan, bunun için hangi gösterimin kullanılması gerektiğini belirleyen hiçbir standart ya da yönetim organı yoktur. Bununla birlikte, "BTC", Bitcoin’in ilk günlerinden itibaren Bitcoin’in genel kabul görmüş kısaltmasıdır.
"XBT", Bitcoin’in kullanılmaya başlayan ve uluslararası bir para birimi olarak artan meşruiyetini yansıtan yeni bir kısaltmasıdır.
"XBT" kısaltması, uluslararası kabul görmüş para birimlerinin bir listesini tutan Uluslararası Standartlar Örgütü'nden (ISO) gelmektedir. Standart, bir para biriminin belirli bir ülkeyle ilişkili olmaması durumunda “X”, yani “XBT” ile başlaması gerektiğini belirtir. Bunun bir başka örneği de "XAU" altının kısaltmasıdır.