For information on changes for our US clients, please visit our Support Center article.

Zoeken
Belastingformulieren: Veelgestelde vragen
Disclaimer: Kraken geeft geen belastingadvies. Afhankelijk van de regelgeving in je land kan het zijn dat je belasting moet betalen over vermogenswinst uit de handel in digitale activa of over de waarde van je portfolio met digitale activa. Het kan ook zijn dat je belasting moet betalen over andere inkomsten die je verdient, zoals uit staking* of het uitlenen van je crypto. De regelgeving voor het belasten van cryptovaluta's verschilt van land tot land. De VS heeft geen specifieke richtlijnen uitgevaardigd over de belasting van stakingbeloningen* voor Amerikaanse belastingplichtigen. We raden je ten zeerste aan om contact op te nemen met een persoonlijk belastingadviseur voor meer informatie over je persoonlijke belastingomstandigheden.
Bekijk de Amerikaanse cryptobelastinggids 2024: Laatste IRS-updates hier. 

Criteria om in aanmerking te komen voor belastingformulieren

Wie komt in aanmerking om belastingformulieren van Kraken te ontvangen?
Belastingformulieren zijn alleen beschikbaar voor klanten in de VS die hiervoor in aanmerking komen, zie hieronder voor meer informatie.
Je kunt een Amerikaans belastingformulier ontvangen als:
 1. 1
  Je een klant, leverancier of andere zakenpartner van Kraken bent EN
 2. 2
  Je een Amerikaans persoon bent voor belastingdoeleinden EN
 3. 3
  Je USD 600 of meer aan beloningen hebt verdiend met staking* of ons doorverwijzingsprogramma, meer dan USD 10 aan rente of bepaalde andere inkomsten van Kraken.
Alle andere klanten of zakenpartners komen niet in aanmerking voor belastingformulieren voor het belastingjaar. Dit kan in de toekomst veranderen als er nieuwe richtlijnen worden uitgegeven, dus houd de inhoud in de sectie Belastingen van ons Support Center in het oog voor updates.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te bepalen welke eventuele belastingen van toepassing zijn op de transacties die via onze diensten worden uitgevoerd, en om de juiste belasting aan te geven en af te dragen aan de juiste belastingdienst. Als je je saldo of handelsgeschiedenis wil registreren, lees dan ons artikel over het exporteren van je gegevens naar een CSV-bestand
Waarom heb ik een belastingformulier ontvangen voor USD 100 (of een andere waarde van minder dan USD 600)?
Uit onze gegevens blijkt dat je waarschijnlijk meerdere afzonderlijke rekeningen hebt bij Kraken met dezelfde combinatie van naam en fiscaal identificatienummer. Als deze afzonderlijke rekeningen samen meer dan USD 600 bedragen, dan krijg je een belastingformulier, maar een voor elke afzonderlijke rekening. Je moet aanmelden op je andere Kraken-accounts om te controleren of er andere belastingformulieren aan jou zijn uitgegeven. Het is ook mogelijk dat je aparte belastingformulieren ontvangt onder de drempel van USD 600 als je inkomsten hebt verdiend uit verschillende producten die samen de drempel overschrijden (zoals een formulier voor je stakingbeloningen* en een apart formulier voor je doorverwijzingsprogramma-beloningen).
Waarom heb ik vorig jaar geen belastingformulier ontvangen?
De richtlijnen van de IRS over hoe transacties met betrekking tot cryptovaluta's moeten worden aangegeven, zijn in het verleden afwezig of vaag geweest en blijven zich ontwikkelen. Ondanks onduidelijke regels is er een consensus ontstaan dat de klanten deze aanvullende informatie nodig hebben. 
Bovendien is het mogelijk dat je in voorgaande jaren niet genoeg inkomen hebt verdiend om de aangiftedrempels te overschrijden, afhankelijk van het soort inkomen dat je hebt verdiend.
Krijg ik volgend jaar een belastingformulier?
Kraken zal aangifte doen bij de IRS en belastingformulieren beschikbaar stellen aan daarvoor in aanmerking komende Amerikaanse klanten en andere zakenpartners. De vereisten voor het invullen van belastingformulieren kunnen veranderen vanwege nieuwe belastingwetten en -regels.
Worden airdrops ook vermeld op belastingformulieren?
Ja, geld ontvangen via een airdrop wordt beschouwd als inkomen dat moet worden aangegeven en het wordt opgenomen op je formulier 1099.
Wat als ik stakingbeloningen heb verdiend maar ze niet heb verkocht? Worden ze dan nog steeds vermeld op mijn formulier 1099-MISC?
Stakingbeloningen* worden voor je aangegeven op een Amerikaans formulier 1099-MISC, ongeacht of je de beloningen al dan niet hebt verkocht.
Hoe worden stakingbeloningen omgezet in USD op mijn formulier 1099-MISC?
Kraken zet stakingbeloningen* om in USD met behulp van de gemiddelde volumegewogen prijs (Volume Weighted Average Price, VWAP). VWAP is een gewogen gemiddelde gebaseerd op het handelsvolume en de spotprijs over een periode van 24 uur. 
De formule voor de VWAP is: (Prijs van een actief in USD x % van 24 uurs volume verhandeld tegen die prijs)
Bijvoorbeeld:
 • John staket DOT bij Kraken en ontvangt 100 DOT aan stakingbeloningen* op 7 januari
 • Op 7 januari wordt DOT verhandeld tegen de volgende prijzen/volumes:
  Prijs van DOT in USD
  Hoeveelheid verhandelde DOT
  $ 10
  1.000 DOT
  $ 11
  2.000 DOT
  $ 12
  7.000 DOT
  Totaal:
  10.000 DOT
 • De VWAP wordt berekend met de volgende formule:
  • (Prijs van DOT in USD x % van 24 uurs DOT-volume verhandeld tegen die prijs)
 • Johns stakingbeloningen* zouden worden berekend tegen 11,60 USD per DOT op basis van de onderstaande VWAP-formule:
  • ($ 10 x (1.000 DOT / 10.000 DOT)) + ($ 11 x (2.000 DOT / 10.000 DOT)) + ($ 12 x 7.000 DOT / 10.000 DOT) 
  • $ 1,00 + $ 2,20 + $ 8,40 = USD 11,60
 • Dus, Johns 100 DOT stakingbeloningen* zouden USD $ 1.160 waard zijn op 7 januari (100 DOT & USD $ 11,60 per DOT)
 • Het bedrag van USD 1.160 wordt dan toegevoegd aan zijn formulier 1099-MISC, en dat proces herhaalt zich telkens wanneer hij een stakingbeloning* ontvangt
Worden ETH2-beloningen opgenomen op mijn formulier 1099-MISC?
ETH-beloningen worden voor jou aangegeven op een formulier 1099-MISC in het jaar waarin ze liquide en verhandelbaar op Kraken worden. MEV-beloningen, afgeleid van ETH2-staking*, tellen wel mee voor de limiet van $ 600 voor belastingformulieren. Je moet dus overleggen met je belastingadviseur voor deze mogelijke toekomstige belastbare gebeurtenis. 
Waarom heb ik een aan te geven ETHW-bedrag?
Naast de ETH/ETH2 die naar klantenrekeningen ging in het kader van de ETH proof-of-staking samenvoeging rond 15 september 2022, was er ook een airdrop van ETHW (proof-of-work ETH), via een "Overboeking" transactie.
Ik denk dat ik een belastingformulier had moeten ontvangen, maar dat is niet gebeurd. Wat moet ik doen?
Kraken verstrekt alleen belastingformulieren aan Amerikaanse klanten en andere zakenpartners die het volgende verdiend hebben:
 • USD 600 of meer aan stakingbeloningen* of bepaalde andere inkomsten tijdens het jaar, of
 • USD 10 of meer aan rente-inkomsten. ETH2-beloningen zijn NIET inbegrepen in deze berekening.
ETH2-beloningen moeten worden aangegeven wanneer ze voor jou liquide en verhandelbaar worden.
Als je van mening bent dat je een belastingformulier had moeten ontvangen, maar dat is niet gebeurd, neem dan contact op met Support voor meer informatie.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te bepalen welke eventuele belastingen van toepassing zijn op de transacties die via onze diensten worden uitgevoerd, en om de juiste belasting aan te geven en af te dragen aan de juiste belastingdienst. Als je je saldo of handelsgeschiedenis wil registreren, lees dan ons artikel over het exporteren van je gegevens naar een CSV-bestand
Ik ben een Amerikaanse belastingbetaler, maar ik woon buiten de VS en ik heb al belasting betaald aan het land waar ik woon. Ontvang ik dan een belastingformulier?
Je moet een Amerikaans formulier 1099 ontvangen als je het volgende hebt verdiend:
 • USD 600 of meer aan stakingbeloningen* of bepaalde andere inkomsten, of
 • USD 10 of meer aan bepaalde rente-inkomsten, 
 • en je in onze systemen wordt geïdentificeerd als een Amerikaanse belastingbetaler. 
Amerikaanse belastingbetalers betalen over het algemeen belasting over hun wereldwijde inkomsten, ongeacht waar ze wonen. Je moet je belastingadviseur raadplegen om te bepalen hoe je je belastingen moet berekenen als je zowel in de VS als in je land van verblijf aangifte moet doen.

Belastingformulieren uitgegeven door Kraken

Welke belastingformulieren verstrekt Kraken?
Kraken verstrekt momenteel alleen een Amerikaans formulier 1099-MISC, een 1099-INT en 1099-NEC, die worden ingediend bij de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) en waarvan een kopie aan jou wordt verstrekt (als je in aanmerking komt). Dit kan in de komende jaren veranderen, omdat de wetten voor de belastingaangifte voortdurend veranderen.
Wat is een formulier 1099-MISC? 
Een formulier 1099-MISC wordt gebruikt om stakingbeloningen*, doorverwijzingsprogramma's, airdrops en bepaalde andere inkomsten bij de Amerikaanse IRS aan te geven die tussen 1 januari en 31 december van elk jaar zijn verdiend als een klant een Amerikaans persoon is voor belastingdoeleinden en in totaal $ 600 of meer heeft verdiend. Dit formulier wordt door jou gebruikt (als je hiervoor in aanmerking komt) om je belastingen voor te bereiden en te berekenen. Het formulier bevat een som van de inkomsten uit stakingbeloningen*, berekend over het afgelopen jaar en omgerekend naar USD met behulp van de Volume Weighted Average Price op de dagen dat de beloningen op je account werden bijgeschreven. Je formulier 1099-MISC bevat je voornaam, achternaam, adres, SSN en publieke Account-ID (of je EIN en bedrijfsnaam in het geval van rekeningen van rechtspersonen).
Wat is een formulier 1099-NEC?
Een formulier 1099-NEC wordt gebruikt om bepaalde inkomsten aan te geven die je mogelijk verdient voor diensten die je elk jaar tussen 1 januari en 31 december aan Kraken levert. Formulier 1099-NEC wordt ingediend bij de Amerikaanse IRS als een klant of andere zakenpartner een Amerikaans persoon is voor belastingdoeleinden en in totaal USD 600 of meer heeft verdiend. Dit formulier wordt door jou gebruikt (als je hiervoor in aanmerking komt) om je belastingen voor te bereiden en te berekenen.
Wat is een formulier 1099-INT?
Een formulier 1099-INT wordt gebruikt om bepaalde rente-inkomsten aan te geven die je mogelijk verdient tussen 1 januari en 31 december van elk jaar. Alleen aan jou betaalde rente op een lening in fiatvaluta wordt geregistreerd op een formulier 1099-INT, terwijl aan jou betaalde rente op een cryptolening in plaats daarvan wordt geregistreerd op Formulier 1099-MISC. Formulier 1099-INT wordt ingediend bij de Amerikaanse IRS als een klant of andere zakenpartner een Amerikaans persoon is voor belastingdoeleinden en in totaal USD 10 of meer heeft verdiend. Dit formulier wordt door jou gebruikt (als je hiervoor in aanmerking komt) om je belastingen voor te bereiden en te berekenen.
Wat is een formulier 1099-K? Verstrekt Kraken dit formulier?
Een formulier 1099-K dient voor de aangifte bij de IRS van betalingen ontvangen via een derde partij. Over het algemeen wordt formulier 1099-K gebruikt door bedrijven die betalingen aan jou voor je goederen of diensten mogelijk maken door een andere partij die optreedt als koper. Je kunt bijvoorbeeld een formulier 1099-K ontvangen van de creditcardmaatschappij die kaarttransacties voor je bedrijf verwerkt. 
Kraken geeft geen formulieren 1099-K uit.
Wat is een formulier 1099-B? Verstrekt Kraken dit formulier?
Een formulier 1099-B dient voor de aangifte van de opbrengst van de verkoop van aandelen en andere financiële instrumenten. Formulier 1099-B kan ook andere details van de verkoop vermelden, zoals de basis en meer. Dit formulier wordt door Amerikaanse belastingbetalers gebruikt om hun winst of verlies uit de verkoop van dergelijke instrumenten te berekenen.
Kraken geeft momenteel geen formulieren 1099-B uit. Nieuwe Amerikaanse belastingregels kunnen in de toekomst aangifte van de verkoop of overdracht van cryptovaluta's vereisen. Deze nieuwe regels veranderen en worden voortdurend geëvalueerd. Houd het gedeelte Belastingen in ons Support Center in het oog voor updates.
Belastingbetalers in de VS en andere landen moeten waarschijnlijk belasting berekenen en betalen over winsten/verliezen uit de verkoop, omzetting of andere handel in crypto tijdens het jaar. Je belastingadviseur kan je verder helpen.
Doet Kraken belastingaangifte bij de Amerikaanse IRS?
Kraken voldoet aan alle voorschriften van de Amerikaanse IRS. Als je een formulier 1099-MISC, formulier 1099-NEC of formulier 1099-INT hebt ontvangen, dan is deze informatie aangegeven bij de IRS. Alle informatie op je formulier wordt gedeeld met de Amerikaanse IRS en de belastingdienst van de staat waar je woont. Hoewel op je formulier mogelijk alleen de laatste 4 cijfers van je fiscaal identificatienummer worden weergegeven, wordt het volledige fiscaal identificatienummer gedeeld met de Amerikaanse IRS en de belastingdienst van je staat. Als een van de gegevens onjuist is, dien dan elk jaar vóór 15 april een supportticket in, zodat we je belastingformulier kunnen corrigeren voordat het eind april wordt verzonden naar de Amerikaanse IRS. We kunnen je belastingformulier na deze datum nog steeds wijzigen, maar de IRS en de belastingdienst van je staat ontvangen dan zowel de originele als de gecorrigeerde gegevens.
Moet Kraken belasting aangeven bij de staat waar ik woon?
Een kopie van je formulier 1099 kan gestuurd worden naar de staat van je woonplaats die wordt vermeld op je Kraken-account. Als dit adres niet correct is, werk dan je bij Kraken geregistreerde adres bij door contact op te nemen met Support.
Wat doe ik met mijn belastingformulieren van Kraken?
Belastingformulieren moeten worden gebruikt als documentatie voor je belastingadviseur, CPA (Certified Public Accountant) of andere belastingprofessional die je belastingaangifte opstelt en berekent. Je dient een kopie van je belastingformulieren te downloaden en te bewaren voor je eigen administratie, aangezien Kraken deze slechts een beperkte tijd in je accountgeschiedenis bewaart (over het algemeen zeven jaar, maar dit kan veranderen).
Wat is het fiscaal nummer of EIN van Kraken?
Kraken heeft een aantal belastingidentificatienummers (tax ID) die in de VS bekend staan als employer identification numbers (EIN). Kraken heeft ook belastingidentificatienummers in andere rechtsgebieden waar het actief is buiten de VS. Het fiscaal nummer van Kraken varieert en hangt af van:
 • het land waar je woont; en
 • het type product dat je gebruikt vanaf onze platforms
Als zodanig kan Kraken geen algemeen antwoord afgeven met betrekking tot onze EIN. Het toepasselijke belastingnummer van Kraken zal worden vermeld in de kop van het Amerikaanse formulier 1099-MISC (of ander belastingformulier, zoals van toepassing), alleen ingeval je in aanmerking komt voor het ontvangen van dergelijke belastingformulieren.

Je belastingformulieren openen en bekijken

Waar kan ik mijn belastingformulieren vinden?
 1. 1
  Meld je aan bij je Kraken-account (niet via onze mobiele apps) op www.kraken.com/sign-in
 2. 2
  Selecteer uw naam in de rechterbovenhoek van de pagina.
 3. 3
  Selecteer Instellingen.
 4. 4
  Selecteer Documenten.
 5. 5
  Wanneer de documentenpagina geladen is, selecteer je bovenaan het tabblad Belastingen.
Wanneer zijn mijn belastingformulieren beschikbaar?
Belastingformulieren worden elk jaar op de onderstaande data uitgegeven, of op de eerstvolgende werkdag als de datum in een weekend valt:
 • Formulier 1099-MISC: 31 januari (of onder bepaalde omstandigheden uiterlijk 28 februari)
 • Formulier 1099-INT: 31 januari (of onder bepaalde omstandigheden uiterlijk 28 februari)
 • Formulier 1099-NEC: 31 januari (of onder bepaalde omstandigheden uiterlijk 28 februari)
Mijn adres, naam of andere belastinggegevens op mijn formulieren zijn niet correct. Wat moet ik doen?
Meld je aan bij je account en neem contact op met Kraken Support om je gegevens bij te werken. Het kan zijn dat je de juiste documentatie nodig hebt (zoals een bankafschrift, adreslegitimatie enz.) om dit proces uit te voeren. Nadat je je gegevens hebt bijgewerkt, kun je een bijgewerkt belastingformulier verwachten van Kraken.
Ik heb een e-mail ontvangen van Kraken met de vraag om mijn naam of fiscaal identificatienummer op mijn account bij te werken omdat het niet overeenkomt met de gegevens van de IRS. Is deze e-mail legitiem?
Wees altijd voorzichtig als je een e-mail opent of beantwoordt waarin je wordt gevraagd om je naam of fiscaal identificatienummer bij te werken. Het is mogelijk dat Kraken af en toe contact moet opnemen met klanten om een update van hun gegevens te vragen. Dit kan gebeuren als we van de belastingdienst (zoals de Amerikaanse Internal Revenue Service) vernemen dat de gegevens die we van je hebben onjuist zijn. Neem contact op met Kraken Support als je een e-mail van Kraken ontvangt waarvan je wil weten of het geen scam is om je gegevens te verkrijgen.
Hoe lang bewaart Kraken een kopie van mijn belastingformulieren?
In de meeste gevallen bewaren we een kopie van je belastingformulieren gedurende zeven jaar. Download je belastingformulieren en bewaar een kopie voor je administratie.
Hoe weet ik dat mijn belastinggegevens veilig zijn?
Kraken neemt de beveiliging van klanten uiterst serieus. Al je informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor jouw account - nooit voor iemand anders.
Kan ik mijn belastingformulieren importeren in TurboTax, TaxAct of andere belastingaangiftesoftware?
Dit is momenteel niet beschikbaar. Als je je hebt geregistreerd voor een account bij een aanbieder van software voor cryptobelastingen, dan kun je misschien je belastinggegevens van die aanbieder importeren in je belastingaangiftesoftware.
* In februari 2023 beëindigde Kraken de stakingdiensten voor Amerikaanse klanten, waarover je hier meer kunt lezen. Er kunnen echter fiscale gevolgen zijn voor stakingbeloningen die vóór deze datum in 2023 zijn verdiend